Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomstig en andere rechtshandeling en afwijkingen van. De algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met La Sophia zijn overeen gekomen.

 

Bestellen

Bestellen gaat via de zgn winkelwagen. Iedere bestelling via de website van La Sophia wordt binnen maximaal twee dagen bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat La Sophia dmv een automatisch bericht de bestelling bevestigd, dan wel  op het moment dat La Sophia tot de uitvoering van de bestelling over gaat.

 

La Sophia is gerechtigd zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt geweigerd indien het bestel formulier niet juist  of niet volledig is ingevuld.

Indien een bestelling wordt geweigerd zal La Sophia dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u meedelen.

 

Wanneer een artikel onverhoopt niet voorradig is, neemt La Sophia zo spoedig mogelijk via mail contact met u op. La Sophia is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel.

 

Prijzen en betalingen

Betaling door overboeking vooraf op de rekening van La Sophia. Bij persoonlijk afhalen contant of vooraf per overboeking.

 

 

Levering

Bestellingen die op werkdagen worden gemaakt worden binnen maximaal twee  werkdagen in behandeling genomen. Gedurende de werkweek streeft La Sophia ernaar om de artikelen binnen 3 werkdagen na de betaling te leveren. Is levering binnen 3 werkdagen niet mogelijk dan krijgt u hiervan bericht. U heeft in dat geval er recht op om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

Meubelen worden niet verzonden, Uitsluitend na overleg met La Sophia kunnen deze meubelen worden opgehaald.

 

 

Retourzendingen

Bij aflevering van de bestelling dient u te kijken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen te retourneren. Wij storten het betaalde bedrag na ontvangst van de geretourneerde goederen altijd aan u terug per bankoverschrijving.

 

De bestelling dient in dat geval ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerde te worden. Indien het artikel, of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal La Sophia niet over gaan tot het terug storten van het gehele aankoop bedrag, maar afhankelijk van de staat van het geretourneerde artikel een redelijk percentage hiervan, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt Aan La Sophia.

 

De verzendkosten van retourneren zijn altijd voor de koper. Bij retour zenden, stuurt u vooraf een email naar yvonne_antonides@hotmail.com met ver melding van het ordernummer en de reden van retour zending.

 

 

Aansprakelijkheid

La Sophia besteedt de uiterste zorg aan het inkopen van de artikelen. In geval van klachten over een geleverd artikel wordt er contact opgenomen met de betreffende reverence fabrikant. La Sophia is nimmer aansprakelijk voor schade die voort komt uit een onjuist gebruik van het door la Sophia geleverd artikel.

 

De totale aansprakelijk bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor betreffende artikel heeft betaald.

 

La Sophia zorgt voor een goede verzendconditie van de bestelling. De mogelijke risico' die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. La Sophia is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Kleuren van de artikelen kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

 

 

Privacy

Op de website van La Sophia wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand en worden alleen gebruikt bij de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. Deze persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

  

La Sophia behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.